بسته ها

رایگان

محدودیت های تبلیغاتی: 100 آگهی
زمان انقضا: 31 روز
قیمت: تومان 0
هزینه هر آگهی: تومان 0

پلن رایگان

دراین بسته آگهی دارای محدودیت می باشد

(تصویر، تعداد کلمات ،لینک مستقیم به وب سایت )

به دلیل مدت زمان انتشار ، مناسب برای سئو و جستجوی گوگل نیست

اگر میخواهید آگهی شما در جستجوی گوگل ثبت شود بسته دیگری تهیه کنید

جزئیات اشتراک

محدودیت تصویر: 1
مدت زمان تبلیغ: نامحدود
وب سایت:
انواع:
دسته بندی های پرداخت شده:
جزئیات پروفایل کاربر:

180 روز

محدودیت های تبلیغاتی: 1
زمان انقضا: 180 روز
قیمت: تومان 20000 - 185 امتیاز
هزینه هر آگهی: تومان 20000 - 185 امتیاز

آگهی شش ماهه

مناسب برای سئو وب سایت و بهینه شده برای ثبت در جستجوی گوگل

جزئیات اشتراک

محدودیت تصویر: 4
مدت زمان تبلیغ: 30 روز
وب سایت:
انواع:
دسته بندی های پرداخت شده:
با فرم تبلیغ کننده تماس بگیرید:
جزئیات پروفایل کاربر:

360 روز

محدودیت های تبلیغاتی: 1
زمان انقضا: 360 روز
قیمت: تومان 35000 - 325 امتیاز
هزینه هر آگهی: تومان 35000 - 325 امتیاز

پلن یک ساله

بهینه شده برای ثبت در موتور جستجوی گوگل

مناسب برای بک لینک وب سایت ها (نو فالو )

جزئیات اشتراک

محدودیت تصویر: 5
مدت زمان تبلیغ: نامحدود
وب سایت:
پیشنهاد:
انواع:
دسته بندی های پرداخت شده:
با فرم تبلیغ کننده تماس بگیرید:
جزئیات پروفایل کاربر:

رپورتاژ آگهی

محدودیت های تبلیغاتی: 1
زمان انقضا: نامحدود
قیمت: تومان 100000 - 930 امتیاز
هزینه هر آگهی: تومان 100000 - 930 امتیاز

پلن رپورتاژ آگهی
بر خلاف سایر روش‌های تبلیغاتی،

رپورتاژ خبری هیچوقت پاک نمی‌شود و همواره در وب‌سایت منتشرکننده باقی خواهد ماند.

بهینه شده برای ثبت در موتور جستجوی گوگل

مناسب برای بک لینک ( نو فالو )

مکمل وبسایت و فروشگاه شما

....

جزئیات اشتراک

محدودیت تصویر: 5
مدت زمان تبلیغ: نامحدود
ویدئو:
وب سایت:
هم اکنون خریداری کنید:
مزایده ها:
پیشنهاد:
انواع:
دسته بندی های پرداخت شده:
با فرم تبلیغ کننده تماس بگیرید:
جزئیات پروفایل کاربر:

پروفایل شخصی

محدودیت های تبلیغاتی: 1
زمان انقضا: نامحدود
قیمت: تومان 0
هزینه هر آگهی: تومان 0

جزئیات اشتراک

محدودیت تصویر: 3
مدت زمان تبلیغ: 1000 روز
وب سایت:
انواع:
دسته بندی های پرداخت شده:
جزئیات پروفایل کاربر: